E-poe müügitingimused

V.Vaater (edaspidi Teenuse osutaja), registrikoodiga 14853806, ja klient, kes vormistab Mööblimaailm e-poes tellimuse (edaspidi Klient), sõlmivad käesoleva e-poe kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1. Tingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Mööblimaailm e-poe Klientide ja Teenuse osutaja V.Vaater OÜ vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Mööblimaailm e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
1.4. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
1.5. Mööblimaailm e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus. E-poe müügitingimused saadetakse kliendile koos tellimuse infoga e-mailile peale tellimuse sooritamist.
1.6. Kõik tooted Mööblimaailm e-poes on mõeldud koduseks kasutamiseks, juhul kui toote info juures pole kirjutatud teisiti.

2. Hinnakiri

2.1. Mööblimaailm e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%, kuid ei hõlma transpordikulu.
2.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja väljastama tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
2.3. Ostetud toodetele võib sõltuvalt tarnimisviisist lisanduda ka transpordihind, mida kuvatakse ostu vormistamisel. Võimaliku transporditasu suurus eurodes kuvatakse iga toote juures eraldi.vt Transport
2.4. Arvel kajastuvad hinnad käibemaksuga, käibemaksu kogusumma on lisatud eraldi reana ning sisaldub ka lõppsummas.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel, mil Klient on klikkinud lingile “Osta”.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu on võimalik muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks valige sobiv makseviis ja transpordiviis ning klikkige nupule „Vormista tellimus”.
3.3. Ostu sooritamiseks peab Klient sisestama korrektsed isikuandmed.
3.4. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida kohaletoimetamisviisina „tulen ise järgi“ ehk kättesaamise Mööblimaailm laost. Selle transpordiviisi puhul transpordi eest tasu ei võeta. Või teise variandina „Omniva kuller“. Vt. Transport
3.5. Tellimuse tasumisel saab Klient valida sobiva makseviisi. Võimalik on tasuda kasutades pangalinki SEB panka või Swedbanka, taotledes järelmaksu või maksta arvega.Valitud makseviisi juurde suunatakse peale tellimuse vormistamise lõpetamist. (vt Makseviisid)
3.6. Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksutaotluse vormi ja jääb ootama vastust.
3.7. Enne „Vormista tellimus“ nupule vajutamist on Kliendil võimalik tellimusele lisada omapoolseid märkuseid kauplejale edastamiseks.
3.8. Peale tellimuse vormistamise lõpetamist saadetakse tellimuse koopia koos e-poe müügitingimustega kliendile e-maili teel. 3.9. Juba esitatud tellimuse andmete muutmiseks peab Klient ühendust võtma Mööblimaailm e-poe klienditeenindusega. 3.10. Müügileping loetakse sõlmituks ning tellimuse täitmist alustatakse juhul kui Klient on 1 tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tasumisele kuuluvast summast V.Vaater OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti. Tellimus ja arve tühistatakse, kui Klient ei ole 1 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud ettemaksu.
3.11. Järelmaksuga tellimuse puhul alustatakse tellimuse täitmist pärast sissemaksu laekumist ja järelmaksulepingu edukat allkirjastamist.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Pärast Lepingu jõustumist antakse Kliendile tooted üle vastavalt punktile 3.4. Kliendi poolt valitud viisil eelnevalt kokkulepitud ajal ning pärast seda kui tasutud on 100% tellimuse maksumusest.
4.2. Kui Klient on valinud toodete kohaletoimetamiseks Omniva kullerteenuse ning tasutud on 100% tellimuse maksumusest, võtab kullerfirma Kliendiga ühendust pärast toote jõudmist Teenuse osutaja lattu, et täpsustada toodete kohaletoimetamise aeg.
4.3. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja saatelehe allkirjastamist soovitame üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Teenuse osutaja kaupa mitte vastu võtta ning teavitada sellest viivitamatult Mööblimaailm e-poe klienditeenindust. Saatelehte allkirjastades kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

5. Lepingust taganemine

5.1. Kui Klient soovib pärast tellimuse esitamist, mil Kliendile ei ole tellimust üle antud, tellimuse tühistada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Mööblimaailm e-poe klienditeenindusele teatama.
5.2. Pärast toodete kättesaamist on Kliendil vastavalt Võlaõigusseadusele 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul kui Klient soovib tooteid tagastada ning Lepingust taganeda, kohustub Klient tagastamisõiguse kasutamiseks viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist) võtma ühendust Mööblimaailm e-poe klienditeenindusega ning tagastama toote/tooted neid eelnevalt kasutamata ning originaalpakendis.
5.3. Tellimuse tühistamisel punktis punktis 5.1. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 5.2. sätestatud juhul tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa kliendi poolt esitatud arvelduskontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, va käesolevate tingimuste punktis 5.5. sätestatud juhtudel. Juriidilistele isikutele (nt ettevõtetele, asutustele) 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.
5.4. Kauba tagastamisega seotud tagastuskulude suurus ja tagastamise viis lepitakse Teenuse osutajaga eraldi kokku, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
5.5. Kui tagastatav toode on halvenenud või vigastatud kliendi süül ning ei ole tingitud Teenuse osutajast, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

6. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1. Teenuse osutaja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.
6.2. Teenuse osutaja ei vastuta:
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral
6.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel peab Klient teavitama Mööblimaailm e-poe klienditeenindust hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
6.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda varuosi, toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Teenuse osutaja kulul.
6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või konto loomisel. Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks.
7.3. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
7.6. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.7. Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi Kliendi e-posti aadressil juhul kui Klient on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Teenuse osutaja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Teenuse osutaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada (vääramatu jõud).

V.Vaater OÜ
reg.nr. 12983152
KMKR nr EE102399208
Küütri 2-5, Tartu Linn, Eesti

Shopping Cart